mirakel.jpg
 
 

Mangroveskogene i Myanmar reduserer effekten av global oppvarming, skjermer befolkningen fra ekstremvær samtidig som sumpene de vokser i tilbyr mat og skaper arbeidsplasser. I mangrovene finnes naturens svar på globale klimautfordringer og samtidig grunnlag for lokal, bærekraftig utvikling.

 
 
skog-i-saltvann.jpg
 
 

Mangrover er trær og busker som er tilpasset saltvann og vokser i tropiske og subtropiske kystområder. Det finnes mange arter som vokser i mangrovene, og Thor Heyerdahl Climate Parks har valgt å satse på fem lokale arter som er spesielt tilpasset Myanmar. Siden oppstarten i 2015 er det plantet 5 millioner mangrovetrær og innen 2020 vil parken bestå av over 9 millioner trær.

 
 
nyplantede-trær.jpg
 
 

I Myanmars deltaregion er bare 16% av den originale mangroveskogen bevart, men Thor Heyerdahl Climate Parks er i ferd med å snu utviklingen. Parken jobber med utgangspunkt i FNs Parisavtale og FNs mål om bærekraftig utvikling, i nært samarbeid med lokalsamfunn og Pathein University.

Parkområdet var nesten avskoget, men i dag er over 60 % av parkområdet brakt tilbake til sin opprinnelige tilstand. I løpet av 2020 vil parken ha restaurert hele arealet med verdens høyeste overlevelsesrate av nyplantede trær.

 
 
bærekraftig-crop.jpg
 
 

I et av verdens fattigste land skaper parken arbeidsplasser og grunnlag for lokalt næringsliv. Mangrovene øker fiskebestanden med opptil 50 % og gir befolkningen mat, samtidig som mangrovene skjermer for sykloner og annet ekstremvær. Det kompliserte økosystemet i mangrovene skjuler en næringskjede fra plankton til gytende rovfisk. Men der produseres også sjøtang for næringsmidler, skjell, og ikke minst høstes det honning og kokosnøtter fra palmearter som kan overleve i saltholdig vann. Å utvikle mangrovene handler om mye mer enn CO₂. I tråd med den helhetlige tenkningen bak de enorme parkene, utvikler Heyerdahl Climate Parks også strømnett i området for å hindre at trærne i parken blir benyttet til trekull.

Å skape et bærekraftig mangrovemiljø innebærer også å ta ansvar for områdene rundt mangrovene. Derfor jobber parken for å bevare de rike korallrevene, engene av sjøgress og deres sjøskilpadder, sjøkuer og andre utrydningstruede arter som lever i og rundt mangrovene.

 
 
naturens-egen.jpg
 
 

Mangrovetrær samler opp til fem ganger mer CO₂ enn andre trær, og lagrer det meste i bakken. Samtidig forsvinner mangroveskogene tre ganger raskere enn regnskoger, og er utrydningstruet i flere land. Å redde mangrovene er nødvendig både for lokalsamfunn og for det globale fellesskapet. Parkens modell er basert på å selge karbonsertifikater godkjent av FN, og føre overskuddet tilbake til utviklingen av parkområdene. En av våre partnere, det danske flyseslskapet DAT, flyr nå 110% klimanøytralt på sine innenriksruter, fordi selskapet kjøper flere karbonsertifikater enn det slipper ut CO₂. På denne måten finansierer passasjerene i Danmark utviklingen av lokalsamfunn på den andre siden av kloden, men også arbeidet med å redde vår felles klode.

Karbonsertifikatene utstedes etter at mangrovetrærne er plantet og har samlet opp CO₂ tilsvarende ett tonn per sertifikat. For å finansiere både utført og nyplanting tilbyr vi privatpersoner og firmaer å fjernadoptere trær.